onsdag 1. oktober 2008

Den svarte presten


Oppdal, Joseph Moiba fra Sierra Leone, har blitt nektet å utføre begravelser. Det viser seg at livet for pastoren i Oppdal ikke har vært en dans på roser. Denne uken ble han utsatt for vold og rasistisk sjikane på en bensinstasjon. Men det spekuleres på om denne hendelsen er rasistisk motivert? Ved ett av tilfellene ble det uttalt fra pårørende til avdøde at «folk som meg passer ikke i Norge». Ja, vi i SIIS forstår at det kan være vanskelig å se motivene som lå til grunne for denne uttalsen. 

Men er det så rart? Kirke og Stat vurderer separasjon, men Kirke og etnisitet ble skilt for lengesiden. Den katolske krike mister i disse dager masse stats støtte da menigheten kun består av polakker. De fleste polakker i norge har ikke norsk statsborgerskap. All Nations church i Norge består kun av folk med vest afrikansk opprinnelse, filippinere, og vietnamesere er noen av gruppene har gudstjenester på eget språk. Slår du på NRK søndag morgen er det gudstjeneste fra domkirken og majoriteten 99,9% er etnisk norske. Kirken har gjort svært lite for å bidra til intrgrering innad i egen institusjon. Man kan ikke skylde på kriken alene, da dette er mer ett samfunnsproblem. Det sies at kristendommen kom til Afrika gjennom misjonærene under koloniseringen av afrika, noe som stemmer delvis. Men ikke den type fredelig misjonering vi kjenner til i dag. Kristendommen som vi kjenner den i dag har en brutal historie i Afrika. 

Kristendommen mistet mye av sin afrikanske opprinnelse, da det ble adoptert av romerne. Europeerne forandret kristendommen slik at europeerne ville godta den. Over tid er de endret den så mye at den har blitt satt i mot den svært personer som opprettet den. Men kristendommen er ikke alene om sine indoktrinere rassistike holdninger. Mange religioner har blod på sine hender. Islam var involvert i slaveri. Jødedommen er knyttet Zionism som er en rasistisk ideologi. Hinduismen er rasistisk overfor sin egen lavere kaste folk.

Hvem skal så her bære byrden for at Joseph Moiba nektes å praktisere sitt yrke? Dersom det ikke handlet om religion, men om at kunden (det koster å begraves) ikke vill ha en svart ekspeditør på rimi. Ville vi da funnet en annen kasserer? Er det slik at i religion overstyrer regelverket? For offentlig diskriminering er faktisk straffbart. 
Dette finnes ett engelsk ordtak som sier "practice what you preach" Men i dette tilfellet virker det som biskopen har valgt å vende det andre kinnet til.

blogger templates | Make Money Online