fredag 3. oktober 2008

SIIS Blogger videre!

En stemplet mann?
Ville du forlatt denne mannen i hvis du så han på gata? Ville du kanskje ikke tatt han med deg,men i det minste spurt om det gikk bra. Ville du ringt og ventet på hjelp? Ville du prøvd å hjelpe? Hvis du var ambulanse sjåfør ville du snudd? Du vil kanskje ikke svare ja på alle punktene, men som ett med menneske ville du svart ja på mer enn ett.
 
Erik Schjenken valgte å svare nei på alle. Nå føler han seg stemplet av egne utsagn, uttalelser og handlinger?? Til å med Amerikanerne rynket på nesen etter hendelsen.
Det amerikanske utenriksdepartementet mener Ali Farah-saken er rasistisk motivert.I en menneskerettighetsrapport slår amerikanske myndigheter fast at hendelsen var rasistisk.
- Ambulansepersonell som ble kalt til stedet nektet å transportere offeret, kalte ham en gris og forlot ham uten medisinsk tilsyn. Opptak mellom ambulansepersonalet og sentralen var klart rasistiske, heter det blant annet i rapporten.
 
Det er ikke ofte, men det skjer at jeg kommer i en opphetet debatt med venninner, hvor den ene påstår at jeg sa noe for 2min som jeg ikke har sagt. Uansett hvor mye jeg forsvarer meg, vil situasjonen betone seg etter hennes opplevelse av utsagnet. Sagt eller ikke sagt. Takk å lov for at ingen har lydopptaket av diskusjonen på teip!
 
Hør lydopptaket fra Sofienberg her;


 

Palin... ah miss Palin

PALIN: Well, it certainly does because our– our next door neighbors are foreign countries. They’re in the state that I am the executive of. And there in Russia–
Men med tanke på at hun er følger i sporene til vise menn som;
BUSh"I don't know why you're talking about Sweden. They're the neutral one. They don't have an army."
Orrin Hatch; "Capital punishment is our way of demonstrating the sanctity of life.”
Arnold Schwarzenegger; "I think gay marriage is something that should be between a man and a woman
Men det er ikke bare i USA det lirkes ut makabre setninger av politiker munn her hjemme f.esk.;
Carl I Hagen; Alenemødre som ved uansvarlig livsførsel har seg selv å takke for at de har kommet i denne situasjonen, får i dag for mye hjelp fra det offentlige. En kvinne som for eksempel blir gravid i ung alder med flere menn og velger å bære fram barna, må selv ta konsekvensene.
Men best av alt;
Adolf Hitler; Men jeg besluttet å bli politiker.
er det kanskje ikke så rart at det ble Palin?


blogger templates | Make Money Online