tirsdag 7. oktober 2008

Sara Azmeh Rasmussen

Sara Azmeh Rasmussen kaller seg kulturell muslim. Hun har mistet troen men jobber for at muslimer skal bli friere. Selv i Norge opplever mange muslimer kontroll og ufrihet, mener Sara. I kronikker i avisene, i møter med miljøene og islamsk råd, prøver hun å flytte litt på regide holdninger. 

En av måtene hun gjorde dette på var  i forbindelse med homo-paraden under skeive dager.  Sarah AzmehRasmussen uttalte at hun ville brenne et eksemplar av det burka-liknende plagget niqabfordi hun mener det er kvinneundertrykkende. 

Sara er opprinnelig syrisk og måtte bryte med familien og rømmefra landet for å leve et fritt liv. Men kampen for frihetfortsetter. Sara brenner for å sette muslimer fri. ( Fra hvem da, fra hva da og hvorfor?) Sara Azmeh Rasmussen si meg når det sist fungerte å provosere til fornuft.

I dag er hun i Aftenposten og svarer sprøsmålang ambulanse saken. Hun går inn med denne innstillingen; 

Uretten som har rammet deg, Erik Schjenken, ryster meg! Jeg kan ikke annet enn å beklage antirasismens tyranni og hensynsløshet. Du bør få æresoppreisning. Du er ingen rasist!.
Sara Azmeh Rasmussen

Sara Azmeh Rasmussen som kaller seg en kulturell muslim, men mistet troen. Det er faktisk det samme som en liberal kristen, som menveldig aktiv i  Smiths venner og har 10 barn. Sara AzmehRasmussen virker får oss mest som en veldig umoden ung dame som foredles er i opprørsfasen. Hun vil og skal ha oppmerksomhet koste hva det koste vil. Det viktigste for henne er å være mest mulig kontroversiell. Her demonsterer hun hvordan hun ønsker å komme i dialog med Khoinor; 
 
Kohinor Nordberg og hylekoret kunne slik fortsettesin hetskampanje mot et 
menneske som plutselig sto naken foran mektige mørke krefter. 
 
Deretter dømmer hun ene og alene  Norge for en mannshandlinger;
........ sammen med ham satt en hel nasjon på tiltalebenken.

Hun gir seg ikke ikke her, men fortsetter
Forklaringen er opplagt. Det at diskriminering, hatefulle ytringer og nedverdigende behandling er noe som bare rammer de mørkhudede, er blitt en etablert sannhet.

 Nei, kjære Sara AzmehRasmussen. Sannheten er den, at du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!

Vi i s2sister er imponert over Aftenpostens evne til å få fremen nyansert debatt. 
Vi i s2sister er imponert over Aftenpostens evne til å holde seg nøytral i denne saken og ikke virke som de er i ErikSchjenken,favør! 
Vi er også imponert over valget av person som skal svare på disse vanskelige rasismespørsmålene, Sara AzmehRasmussen?????

Dette viser at Aftenposten ikke tar rasisme på alvor, de er kun ute etter å skape en FRPlingnede debatt men ingen dialog. blogger templates | Make Money Online